2011. február 12., szombat

Dr.KOMÁROMI ISTVÁN - NÓTACSOKOR.
ZÁMBÓ JIMMY - NÓTACSOKOR..!
network.hu


ZÁMBÓ JIMMY OLDAL LINK..!


Létezik-e férfi-nő barátság...?Állandóan visszatérő téma, hogy létezik-e barátság férfi és nő között. Úgy, hogy nem volt, nincs, és nem is lesz a felek között olyasmi, ami túllép a barátság keretein. Mert ha van lelki összhang, akkor nehéz elkerülni, hogy a szerelem, a szex belépjen a képbe.

A férfiak és nők közötti barátság kérdése meglehetősen problematikus. Ezt talán Karinthy ragadta meg legtömörebben és legtalálóbban: „Létezhet-e férfi és nő között igazi barátság?
Ha igen,
akkor miért nem?”
Azok szerint, akik hitet tesznek eme barátságtípus mellett, elsősorban nem férfiak és nők, hanem emberek vagyunk.
A barátok nem testi, hanem lelki síkon közelednek egymáshoz. Arra vágynak, hogy legyen, aki meghallgatja őket, akire számíthatnak, és akinek ugyanezt nyújthatják.
Aki előtt nem kell a szokásos férfi-nő játékot eljátszani, akivel őszintén lehet beszélni. Aki olyannak lát, amilyenek tényleg vagyunk.
Akivel egyszerűen csak jó beszélgetni ,bármiről.

A szkeptikusok azonban úgy gondolják, hogy az önzetlen barátságot előbb, utóbb megzavarja a két nem közötti erotikus vonzás.
Igaz, hogy mindannyian emberek vagyunk, ám nem hagyható figyelmen kívül, hogy a férfi és a nő két pólust képez.
A pólusok közötti vonzás pedig általában kikerülhetetlen, mert ösztönös. Nagyon ritka, ha az ellenkező nemű lelki társak között ez egyáltalán nem merül fel.
Valószínűleg csak akkor nem, ha fizikailag mindketten oly mértékben eltérnek a másik ízlésétől,
hogy a lelki összhang ellenére sem alakul ki testi vonzalom.
Általánosságban elmondható, hogy aki épp párkapcsolatban él és van ellenkező nemű barátja, az hinni szokott benne, hogy létezik őszinte, szexmentes férfi-nő barátság, míg párja nagy valószínűséggel nincs meggyőződve erről. Féltékenysége pedig nem is nélkülöz minden alapot, hiszen hallottunk már olyan történeteket, hogy barátságnak induló kapcsolat vezetett megcsaláshoz, majd szakításhoz, váláshoz.
De miért is olyan ritka a valódi barátság férfi és nő között?
A szexuális vonzalom és a szerelembe esés veszélye mellett azért, mert a két nem barátság,felfogása is meglehetősen eltérő.


 
KÖSZÖNÖM SZÉPEN,
HOGY MEGLÁTOGATTÁL,NEHAGYJÁL ITT HOZZÁSZÓLÁS NÉLKÜL.


AZ ÉLET GYÖZEDELMESKEDIK...!
2010. augusztus 25., szerda

ÉLET ÉS SZERETETT...! 

 

Lábnyomok ...!


Álmomban Mesteremmel tengerparton jártam,
s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom, a parti homokon,
ahogy Ő mindig ott járt énvelem.
De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma látszott,
éppen ahol az életem próbás, nehéz volt,
sorsom mostoha.
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
"Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S most visszanézve, a legnehezebb úton,
legkínosabb napokon át,
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben"..?
Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett:
"Gyermekem, sose hagytalak el téged..!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak"..!
KÉRDÉS ÉS VÁLASZ...!

Mama miért sírsz..?

Kérdezi a kisfiú az édesanyját:
Mert én nő vagyok ,válaszolta az asszony.
Ezt nem értem,mondja a kisfiú
És ezt soha nem is fogod megérteni ......válaszolta gyermekét
átölelve az anya.

Később megkérdezte a fiúcska az édesapját is Papa, miért sír a mama
látszólag minden ok nélkül? Minden nő ok nélkül sír.
Ez volt minden
amit az apa válaszolt.

A fiúcska felnőtt férfi lett, és még mindig kereste a választ, vajon
miért sírnak időközönként a nők. Egyszer megkérdezte a

Legfelsőbb Hatalmat:
Mondd Atyám, miért sírnak a nők olyan könnyen? 
Az Atya
elgondolkozva válaszolt:
Amikor a nőt teremtettem, valami különlegeset alkottam.
Oly erőssé tettem a vállát, hogy a világ terheit elbírja, mégis oly
gyengéddé, hogy vigasztalást is tudjon adni.
Oly belső erőt adtam neki, ami lehetővé teszi, hogy akkor
is tovább menjen, amikor már mindenki más feladja, hogy a
betegségek és a bánat idején is ellássa családját panaszkodás
nélkül.
Oly mély érzéseket adtam neki, amelyekkel gyermekeit mindig és
minden körülmények között szereti, még akkor is, ha a gyermek őt
mélyen megbántotta.
Oly erőt adtam neki, mellyel a férjét minden hibájával együtt
szereti és elviseli, és azért alkottam a férfi oldalbordájából, hogy
vigyázzon férje szívére.
Oly bölcsességet adtam neki, hogy tudja egy jó férj soha nem sérti
meg a feleségét, mégis néha próbára tesz a nő érzéseit,
határozottságát és kitartását, hogy szikla szilárdan férje mellett áll-e?

És végezetül könnyeket is adtam neki, hogy sírhasson. A könnyek
kizárólag csak az övéi, és annyit használ belőlük, amennyire csak
szüksége van.

Látod:
Egy nő szépsége tehát, nem a ruhájától függ amit éppen
visel, vagy az alakjától amilyen az ő formássága, de még nem is attól
ahogyan a haját viseli.

Egy nő szépségét a szemeiben ismered fel, mert ez a szíve kapuja,
ahol a szeretet lakozik.

Add tovább ezeket a gondolatokat minden nőnek, akit csak ismersz.
Ha ezt megteszed, valami csodálatos dolog fog történni.
Segíted a nők önbecsülését!


HISZ MINDEN NŐ SZÉP AKI SZERET...! 


KÖSZÖNÖM SZÉPEN,HOGY MEGLÁTOGATTÁL,
GYERE MÁSKOR IS...!